Staff Commands/ro

From ARCbots
Jump to navigation Jump to search
Comanda Nivelul necesar Descriere
!uchat [numele chatului] Owner Înlătură un bot confirmat de pe chat
!arcusersearch [Nume logare xat] Moderator Arată contul de ARCbot care ar putea utiliza respectivul id de xat
!useremail [nume utilizator arcbot] Moderator Afișază o versiune incompletă a adrese de e-mail a clientului
!spendspare log [nume logare xat] Moderator Afișază un istoric al plăților
!mstart [id bot] Moderator Reinițializează un bot
!botdebug [id bot] Moderator Afișează informații despre un id bot și de ce nu funcționează
!arcfeedback [nume de utilizator arcbot] Member Adaugă un chestionar în contul ARCbot al clientului pentru a vă putea evalua performanța ca Staff.
!botidroom [nume chat] Membru Afișează botul atribuit pe chatul respectiv la un moment dat
!botinfo [id bot] Membru Afișează informații despre un id bot
!btl [id bot] sau [numele utilizatorului arcbot] Membru Afișează cantitatea de timp rămasă pe bot
!rtl [user radio] Membru Afiează cantitatea de timp disponibilă pe un radio la un moment dat
!botidaccountlist [nume utilizator arcbot] Membru Afișează toți boții atribuiți contului respectiv
!ccf [nume chat] Vizitator Verifică dacă un chat este eligibil pentru 30 de zile gratuite pe bit! (Doar chaturie care nu au mai avut un arcbot înainte)
!timecheck [suma de xats] Vizitator Calculează suma de xats în timp pe bot: Poți folosi aceasă comandă doar pe chatul ARCbot.
!spendspare check [nume logare xat] Vizitator Arată cantitatea de timp pentru care s-a plătit, dar care încă nu a fost adăugată contului ARCbot