Difference between revisions of "Radio2/ro"

From ARCbots
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "Numele dumneavoastră de utilizator și parola '''admin''' vor fi folosite pentru autentificarea în CPanel. <br> Parola dumneavoastră de Sursă/Transmisie vor fi folosite p...")
 
(10 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 23: Line 23:
 
Parola dumneavoastră de Sursă/Transmisie vor fi folosite pentru a difuza muzică folosind programe terțe de emisie DJ.
 
Parola dumneavoastră de Sursă/Transmisie vor fi folosite pentru a difuza muzică folosind programe terțe de emisie DJ.
  
'''From this point, your radio is ''ACTIVE'' and will be ''SUSPENDED'' in 30 minutes if a payment is not made. '''
+
'''Din acest moment, serverul tău de radio este "ACTIV" și urmează să fie "SUSPENDAT" în 30 de minute dacă nu va fi achitat. '''
 
<br>
 
<br>
[[File:Radio5.png|328x260px|left|thumb|Paying radio]]
+
[[File:Radio5.png|328x260px|left|thumb|Plată radio]]
 
<br>
 
<br>
 
<br>
 
<br>
To make a payment, go to our [https://xat.com/arcbot?new chatroom] and look for the ARCbot in the room. You will be transferring the amount of xats that correspond to the radio hosting plan you previously selected. In the transfer message, put your radio username and in the xats section put the number of xats you are sending. Enter you your xat password and click transfer. Your radio will then be paid and will not be suspended.
+
Pentru a face o plată, te rugăm să mergi în [https://xat.com/arcbot?new camera noastră de chat] și să cauți robotul din chat cu numele "ARCbots.com + Utune.in ". Vei transfera cantitatea de xats care corespunde planului pe care l-ai selectat anterior. În mesajul de transfer, vă rugăm introduceți numele de utilizator al radio-ului și în caseta pentru xats, cantitatea pe care doriți să o transferați. Introduceți parola contului xat și apăsați pe butonul de transfer. Serverul dumneavoastră de radio va fi plătit și nu va mai fi suspendat.
 
<br>
 
<br>
 
<br>
 
<br>
Your [https://panel.arcbots.com/panel/radio-manager.html radio manager] will display the date the radio is set to expire, and will allow you to add available time to the radio in the same location. Additionally, you can also start, stop, or delete your radio stream and can also skip the current song. For additional features, you will need to login to the radio server.  
+
[https://panel.arcbots.com/panel/radio-manager.html Managerul de Radio] o să vă afișeze data la care radioul urmează să expire și vă oferă posibilitatea de a adăuga timp. În plus, puteți porni, opri sau șterge severul de radio sau puteți sări peste o melodie. Pentru restul caracteristicilor, va trebui să vă autentificați în panoul de administrare al radiolui.
 
<br>
 
<br>
 
<br>
 
<br>
[[File:Radio71.png|628x560px|center|thumb|Radio Information]]
+
[[File:Radio71.png|628x560px|center|thumb|Informații Radio]]
 
<br>
 
<br>
 
<hr>
 
<hr>
==== Radio Settings ====
+
==== Setări Radio ====  
[[File:Radio80.png|228x260px|right|thumb|File Manager Link]]
+
[[File:Radio80.png|228x260px|right|thumb|Administratorul de Fișiere]]
  
To edit your radio settings, you will need the link your ARCbot panel provided to you earlier (https://s2.utune.in) and the username and '''admin''' password.  
+
Pentru a vă modifica setările de radio, aveți nevoie de linkul Panoului de Control menționat mai devreme (https://s2.utune.in), de numele de utilizator și de parola de administrare.
 
<br>
 
<br>
<small>'''Note''':''This is not the source/broadcast password. Click [https://guides.arcbots.com/index.php/File:Radio1.png here] for additional information.''</small>
+
<small> '''Notă''':'''Parola de administrare nu este aceeași cu parola de sursă/emisie. Click [https://guides.arcbots.com/index.php/File:Radio1.png aici] pentru informații adiționale.'''</small>
 
<br>
 
<br>
 
<br>
 
<br>
===== Adding Files =====
+
===== Adăugarea fișierelor =====  
[[File:Radio8.png|228x260px|left|thumb|Add Files]]
+
[[File:Radio8.png|228x260px|left|thumb|Adăugarea fișierelor]]
  
After logging into the radio panel you will see your stream status page. This page contains the tools necessary to start, stop, restart, and pause your stream as well as the additional settings available for you to modify.  
+
După autentificarea în Panoul de Control al serverului de radio, vă veți putea vedea pagina cu statusul serverului. Această pagină conține uneltele necesare pornirii, oprii, restartării și întreruperea acestuia, precum și multe alte setări adiționale valabile pentru dumneavoastră.
To add music to your radio, you will need to go to the [https://s2.utune.in/client/index.php?page=filemanager file manager]. The file manager is the starting point for any music file you wish to add to your radio.
+
Pentru a adăuga muzică pe radio, va fi necesar să mergeți pe [https://s2.utune.in/client/index.php?page=filemanager file manager]. Administratorul de fișiere este punctul de plecare pentru orice fișiere pe care dorești să le adaugi pe radio.
 
<br>
 
<br>
 
<br>
 
<br>
It's important to remember that you will need to have the media file for the songs you wish to upload to your radio '''on your computer''' to upload them to the radio server. Once at the file manager, you will see all the files listed on your account. To upload new files, look for the ''Upload'' button on the bottom of the screen. Search for your file on your hard disk, and upload it to the server.  
+
Este imortant să țineți minte că va fi nevoie să aveți '''în calculator''' fișierele cu melodiile pe care doriți să le încărcați pe server. Din moment ce vă aflați în Administratorul de Fișiere, veți putea vizualiza toate fișierele din contul dumneavoastră. Pentru a încărca fișiere noi, căutați butonul '''Upload''' situat în josul ecranului. Căutați-vă fișierele de pe hard disk și apoi încărcați-le pe server.
 
<br>
 
<br>
 
<hr>
 
<hr>
===== Creating Playlists =====
+
===== Crearea listelor de redare =====  
[[File:Radio81.png|228x260px|right|thumb|Playlists]]
+
[[File:Radio81.png|228x260px|right|thumb|Liste de redare]]
UtuneIn allows you to create playlists to store different music files. By default, one of these playlists are automatically set to load for auto DJ, so pay attention to what playlist you are creating or editing.  
+
CentovaCast vă permite să creați liste de redare și a stoca diferite fișiere de muzică. Implicit, una dintre aceste liste de redare sunt setate automat pe AutoDJ, deci fiți atenți la ce fel de liste de redare creați sau modificați.
 
<br>
 
<br>
[[File:Radio82.png|228x260px|left|thumb|Create and save new playlist]]
+
[[File:Radio82.png|228x260px|left|thumb|Crearea și salvarea unei noi liste de redare]]
  
  
Near the file manager link, look for the "[https://s2.utune.in/client/index.php?page=playlists Playlists]" link. This will bring you to the playlist manager where you will see all the playlists you have created on your account. To create a new playlist, click "[https://s2.utune.in/client/index.php?page=playlists&action=add Create playlist]".
+
Lângă Managerul de Fișiere, localizați linkul pentru "[https://s2.utune.in/client/index.php?page=playlists Playlist-uri]". Acest lucru vă va trimite către managerul pentru liste de redare, unde puteți vizualiza toate playlist-urile create pâcă acum pe acest cont. Pentru a crea un nou playlist, apăsați click pe "[https://s2.utune.in/client/index.php?page=playlists&action=add Create playlist]".  
 
<br>
 
<br>
You will need to name your playlist, and click save. Unless you wish to modify your playlist settings, the default settings should be fine.  
+
Va trebui să setați un nume pentru playlist-ul dumneavoastră și să apăsați click pe salvare. Dacă nu doriți să modificați setările listei, cele implicite ar trebui să fie suficiente.
 
<br>
 
<br>
 
<br>
 
<br>
 
<br>
 
<br>
 
<hr>
 
<hr>
===== Media Library =====
+
=====Biblioteca Media=====
The [https://s2.utune.in/client/index.php?page=library Media Library] allows you to place media files inside playlists very easily. You can simply click on a file name (or album name) and drag it to the corresponding playlist that you wish. Make sure to save your settings before leaving the media library!
+
[https://s2.utune.in/client/index.php?page=library Biblioteca Media] vă oferă posibilitatea de a adăuga fișiere media în listele de redare într-un mod foarte ușor și facil. Puteți apăsa, simplu, click pe numele unui fișier (or numele unui album) și să îl trageți în lista de redare unde doriți să îl adăugați
[[File:Radio84.png|628x660px|center|thumb|Media Library]]
+
Asigurați-vă că salvați setările înainte să ieșiți din biblioteca media!
 +
[[File:Radio84.png|628x660px|center|thumb|Biblioteca Media]]
 
<br>
 
<br>
 
<hr>
 
<hr>
==== Chat Radio Configuration ====
+
==== Setări Radio în Chat ====
===== Finding your Stream URL =====
+
===== Cum să vă găsiți URL-ul de Redare =====
[[File:Radio9.png|828x839px|center|thumb|Quick Links]]
+
[[File:Radio9.png|828x839px|center|thumb|Linkuri rapide]]
 
<br>
 
<br>
Your stream url is the URL used to access your stream. It is also what you will need to get your radio station on your xat chat group. After logging into your radio account, look for the [https://s2.utune.in/client/index.php?page=quicklinks Quick Links] link on the navigation bar.  
+
Linkul dumneavoastră de redare este acel link folosit pentru a vă accesa serverul de radio. Acesta este, de asemenea, ceea ce aveți nevoie pentru a vă pune stația de radio pe chat. După ce vă autentificați în contul de radio, căutați secțiunea [https://s2.utune.in/client/index.php?page=quicklinks Linkuri Rapide] în meniul de navigare din stânga.
 
<br>
 
<br>
On the quick links page look for the section titled "Your streaming server index page". The link here is your '''streaming link'''.
+
În pagina cu linkuri rapide, căutați secțiunea denumită "Your streaming server index page". Linkul de acolo este linkul dvs. de redare.
 
<br>
 
<br>
<small>Note: Remove '''index.html/''' and use: '''/;''' (example: http://154.16.113.20:8744/;)</small>
+
<small>Notă>Ștergeți '''index.html/''' și folosiți: '''/;''' (exemplu: http://154.16.113.20:8744/;)</small>
 
<br>
 
<br>
===== Putting the radio on Xat =====
+
=====Setarea radioului pe Xat=====
[[File:Radio90.png|228x239px|left|thumb|Edit your chat]]
+
[[File:Radio90.png|228x239px|left|thumb|Editați-vă chatul]]
To put your new radio in your xat chat, you will need to first click 'edit your chat' on the bottom right of the chat (above sign out). On the '''Edit Your Chat''' page look for radio station textfield. If you see group powers, you have scrolled too far!
+
Pentru a pune noul dumneavoastră radio pe xat, va trebui mai întâi să apăsați click pe 'editați-vă chatul', în dreapta, jos (deasupra butonului de deconectare) și introduceți parola. Pe pagina '''Editați-vă Chatul''', localizați fila numită '''setări''' și câmpul pentru stația de radio.
 
<br>
 
<br>
[[File:Radio92.png|428x439px|center|thumb|Update]]
+
[[File:Radio92.png|428x439px|center|thumb|Actualizare]]
 
<br>
 
<br>
 
<br>
 
<br>
Enter your stream URL and click "Update these options". Thats it! Your radio will now work in your chat! If your stream is started, you should hear music.
+
Introduceți linkul stației de radio și apăsați click pe butonul "Salvare". Asta a fost tot! Radioul din chat va merge acum. Dacă serverul este pornit, ar trebui să puteți auzi muzica.
 
<br>
 
<br>
==== Placing an order on UTUNE.IN ====
+
====Plasara unei comenzi pe UTUNE.IN====
Please visit our radio website at the https://utunein.net/ address and scroll down a bit until you can see "Radio hosting plans". You can choose either "Single plans" or "Reseller plans". For personal use, please choose "Single plan". You can then choose the CPanel you desire, between CentovaCast and and SonicPanel. After choosing the desired panel, please click on "Start trial" button, on its right side.
+
Vă rugăm să vizitați site-ul nostru web, accesând adresa https://utunein.net/ și să derulați puțin în jos până ce vedeți planurile de radio: "Radio hosting plans". Puteți opta fie pentru "Single plans", fie pentru "Reseller plans". Pentru uz personal, vă rugăm să alegeți "Single plan". Puteți apoi să optați pentru ce CPanel doriți. Aveți de ales dintre CentovaCast și SonicPanel. După ce v-ați ales ce CPanel doriți, vă rugăm apăsați click pe butonul "Start trial", în partea dreaptă.
[[File:Radio_plans.jpg|828x839px|center|thumb|Radio Plans]]
+
[[File:Radio_plans.jpg|828x839px|center|thumb|Planuri Radio]]
 
<br>
 
<br>
Next, you will have to configure the radio and input the personal details for the utune account. You can choose as much space for AutoDJ as you need, up to 100GB. Also, you will get one free month for your server, meaning you don't have to pay immediately! Choose the payment method, fill in the order details and click "Create account" at the bottom of the page.
+
În următorul pas, va trebui să vă configurați radioul și să introduceți detaliile personale pentru contul UTUNE.IN. Puteți alege cât spațiu aveți nevoie pentru AutoDJ, până la 100GB. De asemenea, după plasarea comenzii, veți putea folosi serverul de radio în mod gratuit pentru 30 de zile, ceea ce înseamnă că nu trebuie să îl plătiți imediat! Alegeți metoda de plată preferată, completați detaliile comenzii și apăsați click pe "Create account" de la fundul paginii.
 
<br>
 
<br>
Your utune account has been created and you can login using the email address and the password used for account creation. You should also receive an email confirmation that the account has been created. You should now wait until your radio gets activated. It shouldn't take long and you will receive an email confirmation once it is activated.
+
Contul dumneavoastră de UTUNE ar trebui să fie creat acum și vă puteți autentifica folosind adresa de e-mail și parola folosită pentru crearea contului. De asemenea, ar trebui să primiți și un e-mail care atestă și confirmă crearea contului. Acum, va trebui să așteptați până când se efectuează verificarea și activarea comenzii și, implicit, a serverului dumneavoastră de radio. Nu ar trebui să dureze prea mult și veți primi, de asemenea, un e-mail care confirmă activarea acestuia.
 
<br>
 
<br>
===== Creating an UTUNE.IN Invoice and paying for radio server =====
+
=====Crearea facturii UTUNE.IN și plata pentru serverul de radio=====
Paying for the radio server is simple.
+
Achitarea pentru serviciile de radio este simplă.
We're gonna start by going to https://utune.in/ then find on the menu above and click "BILLING LOGIN".  
+
Vom începe prin accesarea adresei https://utune.in/ și localizarea opțiunii "BILLING LOGIN" în meniul de mai sus.
 
[[File:Billing.jpg|828x839px|center|thumb|Utune Navbar]]
 
[[File:Billing.jpg|828x839px|center|thumb|Utune Navbar]]
Input the email and the password used when created the utune.in account and login.
+
Introduceți adresa de e-mail și parola folosită la crearea contului UTUNE.IN și logați-vă.
 
<br>
 
<br>
On https://billing.utune.in/client/, under the "Invoices" tab, click the "+Make a payment" button.
+
Pe https://billing.utune.in/client/ , sub fila "Invoices", apăsați click pe butonul "+Make a payment".
[[File:Utune_payment.jpg|1113x127px|center|thumb|Utune Payment ]]
+
[[File:Utune_payment.jpg|1113x127px|center|thumb|Plată Utune]]
Input the amount of xats you need to pay and then click "Continue"
+
Introduceți suma de xats pe care trebuie să o plătiți și apăsați click pe "Continue".
[[File:Radio_invoice.jpg|1113x127px|center|thumb|Utune Payment Amount]]
+
[[File:Radio_invoice.jpg|1113x127px|center|thumb|Sumă de plată Utune]]
Under "Payment" tab, please check "Xats Payment (arcbots)" and click "Review and Confirm" button.
+
Sub fila "Payment", vă rugăm selectați "Xats Payment (arcbots)" și apăsați click pe butonul "Review and Confirm"
[[File:Payment_confirmation.jpg|1320x340|center|thumb|Utune Payment Review]]
+
[[File:Payment_confirmation.jpg|1320x340|center|thumb|Revizuire Plată Utune]]
After that, click the orange "Pay now" button
+
După aceasta, faceți click pe butonul portocaliu "Pay now".
 
[[File:Pay_button.jpg|1448x280|center|thumb|Utune Payment Confirmation]]
 
[[File:Pay_button.jpg|1448x280|center|thumb|Utune Payment Confirmation]]
In the next page that is going to appear, you will see two usernames. You have to copy the first username which starts with "blesta..." and says "Transfer to ARCbot with the following message:" and transfer to the bot in xat.com/arcbot using that username as a transfer message.  
+
Veți fi redirecționați către o nouă pagină. În această pagină care se va deschide veți putea observa două câmpuri cu un cod. Va trebui să copiați primul nume de utilizator din primul câmp, care începe cu "blesta", sub textul "Transfer to ARCbot with the following message:". Cu acel nume de utilizator generat va trebui să plătiți transferând botului de pe xat.com/arcbot .
[[File:Radio_payment_v2.jpg|1448x280|center|thumb|Utune Payment]]
+
Mergeți pe xat.com/arcbot și faceți un transfer botului din xat, introduceți numele de utilizator care începe cu "blesta" și pe care tocmai l-ați copiat și introduceți suma de xats, apoi finalizați transferul.
 +
[[File:Radio_payment_v2.jpg|1448x280|center|thumb|Plată Utune]]

Latest revision as of 07:03, 15 September 2020

Other languages:
English • ‎español • ‎română

Ghiduri Radio

Noțiuni de bază

Creeare radio


Utilizatorii ARCbots.com dețin avantajul serviciilor de radio UTuneIN direct din panoul de control al contului ARCbots.com. Acest lucru vă permite să porniți și să opriți serverul dumneavoastră de radio direct din Panoul de Control ARCbots și de asemenea, vă permite posibilitatea asocierii serverului dumneavoastră de radio la contul ARCbot. Pentru a profita de această ofertă, vă rugăm să vă autentificați în contul dumneavoastră și să localizați "Creați un post de radio" și să alegeți planul și opțiunile dorite. Vă rugăm să fiți atent la prețuri, întrucât o să trebuiască să faceți o plată în curând. Când ați făcut alegerea, vă rugăm să apăsați click pe 'Creează un nou cont radio'.


După ce ați apăsat click pe 'Creează un nou cont radio' o să vi se afișeze o notificare care spune informații importante. Nu le uita!

Informații radio nou
Nume utilizator ARCbot & IDInformațiile conțin linkul de autentificare și infomațiile necesare accesării paginii principale a Panoului de Control al serverului de radio. (https://s2.utune.in/) Toate linkurile de radio CentovaCast sunt administrate prin intermediul acestui link. Vă rugăm să păstrați informațiile de autentificare private și să nu le împărtășiți cu absolut nimeni! Echipa de Asistență nu are nevoie de acestea și niciodată nu o să vi le solicite. În cazul în care o fac, semnalați-l!

Numele dumneavoastră de utilizator și parola admin vor fi folosite pentru autentificarea în CPanel.
Parola dumneavoastră de Sursă/Transmisie vor fi folosite pentru a difuza muzică folosind programe terțe de emisie DJ.

Din acest moment, serverul tău de radio este "ACTIV" și urmează să fie "SUSPENDAT" în 30 de minute dacă nu va fi achitat.

Plată radioPentru a face o plată, te rugăm să mergi în camera noastră de chat și să cauți robotul din chat cu numele "ARCbots.com + Utune.in ". Vei transfera cantitatea de xats care corespunde planului pe care l-ai selectat anterior. În mesajul de transfer, vă rugăm introduceți numele de utilizator al radio-ului și în caseta pentru xats, cantitatea pe care doriți să o transferați. Introduceți parola contului xat și apăsați pe butonul de transfer. Serverul dumneavoastră de radio va fi plătit și nu va mai fi suspendat.

Managerul de Radio o să vă afișeze data la care radioul urmează să expire și vă oferă posibilitatea de a adăuga timp. În plus, puteți porni, opri sau șterge severul de radio sau puteți sări peste o melodie. Pentru restul caracteristicilor, va trebui să vă autentificați în panoul de administrare al radiolui.

Informații RadioSetări Radio

Administratorul de Fișiere

Pentru a vă modifica setările de radio, aveți nevoie de linkul Panoului de Control menționat mai devreme (https://s2.utune.in), de numele de utilizator și de parola de administrare.
Notă:Parola de administrare nu este aceeași cu parola de sursă/emisie. Click aici pentru informații adiționale.

Adăugarea fișierelor
Adăugarea fișierelor

După autentificarea în Panoul de Control al serverului de radio, vă veți putea vedea pagina cu statusul serverului. Această pagină conține uneltele necesare pornirii, oprii, restartării și întreruperea acestuia, precum și multe alte setări adiționale valabile pentru dumneavoastră. Pentru a adăuga muzică pe radio, va fi necesar să mergeți pe file manager. Administratorul de fișiere este punctul de plecare pentru orice fișiere pe care dorești să le adaugi pe radio.

Este imortant să țineți minte că va fi nevoie să aveți în calculator fișierele cu melodiile pe care doriți să le încărcați pe server. Din moment ce vă aflați în Administratorul de Fișiere, veți putea vizualiza toate fișierele din contul dumneavoastră. Pentru a încărca fișiere noi, căutați butonul Upload situat în josul ecranului. Căutați-vă fișierele de pe hard disk și apoi încărcați-le pe server.


Crearea listelor de redare
Liste de redare

CentovaCast vă permite să creați liste de redare și a stoca diferite fișiere de muzică. Implicit, una dintre aceste liste de redare sunt setate automat pe AutoDJ, deci fiți atenți la ce fel de liste de redare creați sau modificați.

Crearea și salvarea unei noi liste de redare


Lângă Managerul de Fișiere, localizați linkul pentru "Playlist-uri". Acest lucru vă va trimite către managerul pentru liste de redare, unde puteți vizualiza toate playlist-urile create pâcă acum pe acest cont. Pentru a crea un nou playlist, apăsați click pe "Create playlist".
Va trebui să setați un nume pentru playlist-ul dumneavoastră și să apăsați click pe salvare. Dacă nu doriți să modificați setările listei, cele implicite ar trebui să fie suficiente.Biblioteca Media

Biblioteca Media vă oferă posibilitatea de a adăuga fișiere media în listele de redare într-un mod foarte ușor și facil. Puteți apăsa, simplu, click pe numele unui fișier (or numele unui album) și să îl trageți în lista de redare unde doriți să îl adăugați Asigurați-vă că salvați setările înainte să ieșiți din biblioteca media!

Biblioteca MediaSetări Radio în Chat

Cum să vă găsiți URL-ul de Redare
Linkuri rapide


Linkul dumneavoastră de redare este acel link folosit pentru a vă accesa serverul de radio. Acesta este, de asemenea, ceea ce aveți nevoie pentru a vă pune stația de radio pe chat. După ce vă autentificați în contul de radio, căutați secțiunea Linkuri Rapide în meniul de navigare din stânga.
În pagina cu linkuri rapide, căutați secțiunea denumită "Your streaming server index page". Linkul de acolo este linkul dvs. de redare.
Notă>Ștergeți index.html/ și folosiți: /; (exemplu: http://154.16.113.20:8744/;)

Setarea radioului pe Xat
Editați-vă chatul

Pentru a pune noul dumneavoastră radio pe xat, va trebui mai întâi să apăsați click pe 'editați-vă chatul', în dreapta, jos (deasupra butonului de deconectare) și introduceți parola. Pe pagina Editați-vă Chatul, localizați fila numită setări și câmpul pentru stația de radio.

ActualizareIntroduceți linkul stației de radio și apăsați click pe butonul "Salvare". Asta a fost tot! Radioul din chat va merge acum. Dacă serverul este pornit, ar trebui să puteți auzi muzica.

Plasara unei comenzi pe UTUNE.IN

Vă rugăm să vizitați site-ul nostru web, accesând adresa https://utunein.net/ și să derulați puțin în jos până ce vedeți planurile de radio: "Radio hosting plans". Puteți opta fie pentru "Single plans", fie pentru "Reseller plans". Pentru uz personal, vă rugăm să alegeți "Single plan". Puteți apoi să optați pentru ce CPanel doriți. Aveți de ales dintre CentovaCast și SonicPanel. După ce v-ați ales ce CPanel doriți, vă rugăm apăsați click pe butonul "Start trial", în partea dreaptă.

Planuri Radio


În următorul pas, va trebui să vă configurați radioul și să introduceți detaliile personale pentru contul UTUNE.IN. Puteți alege cât spațiu aveți nevoie pentru AutoDJ, până la 100GB. De asemenea, după plasarea comenzii, veți putea folosi serverul de radio în mod gratuit pentru 30 de zile, ceea ce înseamnă că nu trebuie să îl plătiți imediat! Alegeți metoda de plată preferată, completați detaliile comenzii și apăsați click pe "Create account" de la fundul paginii.
Contul dumneavoastră de UTUNE ar trebui să fie creat acum și vă puteți autentifica folosind adresa de e-mail și parola folosită pentru crearea contului. De asemenea, ar trebui să primiți și un e-mail care atestă și confirmă crearea contului. Acum, va trebui să așteptați până când se efectuează verificarea și activarea comenzii și, implicit, a serverului dumneavoastră de radio. Nu ar trebui să dureze prea mult și veți primi, de asemenea, un e-mail care confirmă activarea acestuia.

Crearea facturii UTUNE.IN și plata pentru serverul de radio

Achitarea pentru serviciile de radio este simplă. Vom începe prin accesarea adresei https://utune.in/ și localizarea opțiunii "BILLING LOGIN" în meniul de mai sus.

Utune Navbar

Introduceți adresa de e-mail și parola folosită la crearea contului UTUNE.IN și logați-vă.
Pe https://billing.utune.in/client/ , sub fila "Invoices", apăsați click pe butonul "+Make a payment".

Plată Utune

Introduceți suma de xats pe care trebuie să o plătiți și apăsați click pe "Continue".

Sumă de plată Utune

Sub fila "Payment", vă rugăm selectați "Xats Payment (arcbots)" și apăsați click pe butonul "Review and Confirm"

Revizuire Plată Utune

După aceasta, faceți click pe butonul portocaliu "Pay now".

Utune Payment Confirmation

Veți fi redirecționați către o nouă pagină. În această pagină care se va deschide veți putea observa două câmpuri cu un cod. Va trebui să copiați primul nume de utilizator din primul câmp, care începe cu "blesta", sub textul "Transfer to ARCbot with the following message:". Cu acel nume de utilizator generat va trebui să plătiți transferând botului de pe xat.com/arcbot . Mergeți pe xat.com/arcbot și faceți un transfer botului din xat, introduceți numele de utilizator care începe cu "blesta" și pe care tocmai l-ați copiat și introduceți suma de xats, apoi finalizați transferul.

Plată Utune